Welkom


Welkom op de website van het Netwerk Sterven en Rouw Midden Brabant. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven en rouw.

Wanneer u of uw naasten hiermee te maken krijgen is het fijn als er mensen in uw omgeving zijn die u bij kunnen staan. Daarnaast kan er behoefte zijn aan professionals en vrijwilligers die u begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Op deze website hebben wij deze organisaties en hun activiteiten voor u overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Onlangs is er een artikel verschenen over het netwerk in het Brancheblad Uitvaartzorg: 'Van doorverwijzing naar kruisbestuiving'. Meer lezen? Klik dan hier.

 

      

Er is geen weg... al gaande wordt het pad gebaand