S T E R V E N

Wanneer u weet dat u gaat sterven, bijvoorbeeld als u een ongeneeslijk ziek bent, dan komt u voor veel persoonlijke vragen en keuzes te staan. Welke zorg bestaat er? Wie helpt mijn partner en kinderen? Hoe vul ik mijn laatste levensfase in? Mogelijkheden bekijken en keuzes maken is voor niemand gemakkelijk in deze situatie.

Palliatieve zorg is zorg die wordt geboden wanneer er geen genezing meer te verwachten is. Het is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in deze laatste levensfase.
Naast uw welzijn is het verstandig ook aandacht te besteden aan administratieve zaken om alle persoonlijke gegevens incl. uitvaartwensen goed gedocumenteerd achter te laten.

Bij het Netwerk Sterven & Rouw Midden Brabant zijn een aantal organisaties aangesloten die u kunnen bijstaan in de periode vóór een overlijden.

U kunt hierbij denken aan: therapeuten, terminale zorgverleners en levenseinde begeleiders.
Neem gerust contact met een van hen op, zij helpen u graag in deze moeilijke periode.

O R G A N I S A T I E S

Hieronder vindt u een overzicht van professionals en vrijwilligers die u kunnen ondersteunen in de periode vóór een overlijden.

© Copyright 2024, Netwerk Sterven & Rouw Midden Brabant - webdesign: Webdesign Jeanet Visser & Dian Klanderman